Průkazy ENB Zateplení budov (dotace) TZB Odhady nemovitostí O firmě Kontakt
TZB Plynová zařízení
Obsah projektové dokumentace závisí na druhu stavby a je dán obecně stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.) a prováděcími předpisy (např. vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Mezi základní informace pro zpracování návrhu patří popis objektu a související výkresy, funkční využití a konstrukce objektu, požadavky na vnitřní prostředí a provozní podmínky, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry. Jako základní informace pro návrh instalací slouží základní výkresy vyhotovené projektantem stavební části projektu.

V zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace od předprojektové studie, přes projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt až po dokumentaci skutečného stavu. Mimo vlastní projekční činnost je také možné provádět různé konzultace, poradenství, oborové výpočty, návrhy a studie řešení a další.

Vytápění staveb Ochlazování staveb Vzduchotechnika Zdravotechnika Plynová zařízení Ceník