Průkazy ENB Zateplení budov (dotace) TZB Odhady nemovitostí O firmě Kontakt
TZB Vytápění staveb
Předpokladem dobře fungujícího systému vytápění vystavěného v souladu se všemi normami a předpisy je kvalitně zpracovaný projekt. Sebezkušenější instalatér nemůže ovlivnit správnou funkčnost vytápění, smontuje-li otopnou soustavu podle špatné projektové dokumentace. Následkem výstavby vytápění bez projektu nebo podle nekvalitně zpracovaného projektu pak mohou být nadměrné náklady na topení anebo nedostatečný výkon otopného systému.

Zajišťujeme komplexní realizace projektů na vytápění, opravy vytápění, malé i rozsáhlé rekonstrukce otopných soustav. Projekty vytápění respektují platnou legislativu a normy, otopné systémy jsou projektovány s důrazem na dlouhou životnost, efektivitu, rychlost a kvalitu montážních prací, využívají moderních materiálů a instalačních prvků.

Vytápění staveb Ochlazování staveb Vzduchotechnika Zdravotechnika Plynová zařízení Ceník